1. خوک کنجکاو
 1. چگونه عزت نفس کودکان را افزایش دهیم ؟

  حس مثبت از خود یکی از بزرگترین هدایایی است که می توانید به فرزند خود بدهید. کودکان با عزت نفس احس...

  قاره های جهان

  سیاره زمین دارای 7.3 میلیارد انسان و بیش از 1.5 میلیون گونه مختلف حیوانات، حشرات و گیاهان در 7 قا...

 2. نشانه های دوران بلوغ در دختران و پسران

  بلوغ از توالی مشخصی از مراحل تشکیل شده است که بر اسکلت، عضلانی، تولید مثل و تقریبا تمام سیستم های...

  تولید فتوسنتز از نور مادون قرمز بوسیله کلروفیلی غیر معمول

  شکل غیر معمول کلروفیل یافت شده برای تولید فتوسنتز با استفاده از نور مادون قرمز هر یک از این نوع ک...