درباره ما


بیایید, بیایید

در این خاک در این مزرعه ی پاک

به جزء عشق به جزء مهر

دگر هیچ نکاریم

دربررسی سایت های مختلف , بخش اعظم مطالب آنها را در چارچوبی تقلیدیی و کپی شده از مجموعه مقالات و سخنرانی ها یی هر چند ارزشمند , اما تکراری یافتیم . در میان حجم عظیم مطالب ,جای خالی موضوعات علمی مناسب برای کودکان و نوجوانان کاملا مشهود است و متاسفانه پرورش و خلاقیت و نوآوری در مورد بچه های دبستانی و دبیرستانی مورد بی مهری قرار گرفته است نبود مجالی برای تبادل نظر بین سه رکن اساسی تربیت یعنی دانش آموزان ,اولیا و آموزگاران ما را بر آن داشت که به ایجاد سایت دُردانم همت گماریم. تلاش ما راه اندازی سایتی برای ثبت خلاقیت های کودکان و نوجوانان و همچنین درج محتوی علمی مناسب است و ساختن پلی برای تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات دانش آموزان , معلمین و اولیا امیدواریم بتوانیم گامی هر چند کوچک اما موثر برای نسل فردای این مرزو بوم برداریم .

 

 

 

                                                                                                                                                                                             باتشکر سایت دُردانم

  مدیران سایت دُردانم :

نسرین توحیدی - مهندسی صنایع غذایی

مهندس چیا توحیدی

نازنین توپچی پور- کارشناس علوم اجتماعی , کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی