ورود
ثبت نام
  1. دومین صخره فضایی آموآموا
  2. راه رفتن فلج نخاعی با استفاده ازپیامهای مغزش
  3. وضعیت دانشجویان بین المللی بعدازفارغ اتحصیلی در انگلستان وضعیت دانشجویان بین المللی بعدازفارغ اتحصیلی در انگلستان
  4. 6 ورزش برتربرای خنثی کردن ژنهای چاقی
  5. 20سال تاخیردردوران یائسگی رویایی خوب یا بد
  6. تغذیه سالم , ورزش بیشترکاهش خطرابتلابه زوال عقل می شود
بیشتر
جغرافیا
جغرافیا

جغرافیاهمه چیز رادرموردماهیت زندگی و دنیایی که درآن زندگی می کنیم روشن می کند و مارابرای آینده آماده می نماید چه چیزی مهم ترازآن می تواند باشد؟

بیوگرافی
بیوگرافی

مطالعه بیوگرافی بزرگان وشیوه های موفقیت آنها الهام بخش و انگیزه دهنده مابرای رسیدن به دستاوردهای بزرگ خواهدبود.

کودکان و والدین
کودکان و والدین

تغییرات مادروجنین راازهفته اول تاآخربارداری بررسی کرده ایم همچنین مقالات به روزعلم تغذیه,روانشناسی,ورزش را برای مخاطبان علاقمنددراین ستون درج نموده ایم.

طب مکمل
طب مکمل

نگاهی به بایدهاونبایدهای طب مکمل انداخته ایم کاربرد گیاهان دارویی را بررسی می کنیم و گذری بر طب سوزنی و اثرآن بر بیماریهاخواهیم زد.سنگ درمانی را به بحث خواهیم گذاشت.

اقتصاد
اقتصاد

اقتصاد یک سیستم تولید,تخصیص منابع, تبادل وتوزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی است .لذابرای بهتر زیستن نیاز به این دانستن علم اقتصاد است .

کشاورزی
کشاورزی

صنعت کشاورزی به شدت با رشدتکنولوژی تغییرکرده است و این باعث حداکثر بازده ممکن و به دست آوردن بیشترین سود اقتصادی شده است ماازاین تغییرات و رشد برای شما خواهیم گفت.