ورود
ثبت نام
  1. ویتامین Dبررشدملانوماچه تاثیری دارد
  2. داروی اولاپاریب برای سرطان پروستات ممکن است روند بیماری راکُند کند
  3. آسپرین ممکن است مضرات آلودگی هوا را نصف کند آسپرین ممکن است مضرات آلودگی هوا را نصف کند
  4. برندگان عکاس حیات وحش سال اعلام شد
  5. آیا هورمون درمانی بعد ازیائسگی می تواند باعث افزایش حافظه شود
  6. دومین صخره فضایی آموآموا
بیشتر
جغرافیا
جغرافیا

جغرافیاهمه چیز رادرموردماهیت زندگی و دنیایی که درآن زندگی می کنیم روشن می کند و مارابرای آینده آماده می نماید چه چیزی مهم ترازآن می تواند باشد؟

علوم
علوم

دانشجویان,پژوهشگران,دانش پژوهان ,دانش آموزان می توانندازمطالب این بخش درکارهای تحقیقاتی و آموزشی بهره ببرند.

بیوگرافی
بیوگرافی

مطالعه بیوگرافی بزرگان وشیوه های موفقیت آنها الهام بخش و انگیزه دهنده مابرای رسیدن به دستاوردهای بزرگ خواهدبود.

کودکان و والدین
طب مکمل
طب مکمل

نگاهی به بایدهاونبایدهای طب مکمل انداخته ایم کاربرد گیاهان دارویی را بررسی می کنیم و گذری بر طب سوزنی و اثرآن بر بیماریهاخواهیم زد.سنگ درمانی را به بحث خواهیم گذاشت.

اقتصاد
اقتصاد

اقتصاد یک سیستم تولید,تخصیص منابع, تبادل وتوزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی است .لذابرای بهتر زیستن نیاز به این دانستن علم اقتصاد است .

کشاورزی
کشاورزی

صنعت کشاورزی به شدت با رشدتکنولوژی تغییرکرده است و این باعث حداکثر بازده ممکن و به دست آوردن بیشترین سود اقتصادی شده است ماازاین تغییرات و رشد برای شما خواهیم گفت.