سر و صدای ترافیکی بر طول عمر پرندگان اثر دارد 1397/6/10


دانشمندان می گویندکه سرو صدای ترافیکی می تواند بر سن طبیعی پرندگان اثر بگذارد

یک مطالعه بر روی گورخر ها نشان می دهد آنهایی که در معرض صداهای وسایل نقلیه جاده هستند کمتر از آسیب های مرتبط با پیری محافظت می شود.

 


تحقیقات نشان می دهدکه پرندگان شهری عمر کوتاهتری نسبت به همتایان روستایی خود دارند و دانشگاهیان معتقدند که سطح بالایی از سر و صدای مصنوعی (نویز مصنوعی )ممکن است نقش داشته باشد.

محققان موسسه فرانسوی ماکس پلانک در آلمان و دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی تحقیقی را در مورد اثر سر و صدای ترافیکی در طول کلاهک های تلومر در انتهای کروموزوم هایی که ژن ها را از آسیب محافظت می کنند، مورد بررسی قرار دادند. .

تلومرهای کوتاهتر نشان می دهند که پیری بیولوژیکی سریعتر است.

دراین مطالعه نشان داده شده است گورخرهایی که در معرض سر و صدا ناشی از ترافیک قرار دارند،و یا  و والدینی که در معرض سر و صدای ترافیکی قرار گرفتند در طی مراقبت، تخمگذاری تخم، و لانه سازی. پس از اینکه لانه را ترک کردند، تلومرهااز 120 روز قبل از اینکه لانه را ترک کنندکوتاهترشدند

دکتر Adriana Dorado-Correa، یکی از همکاران این مطالعه، گفت: "مطالعه ما نشان می دهد که سر و صدای شهر به تنهایی از بسیاری از جنبه های دیگر زندگی شهری، مانند آلودگی نور یا آلودگی شیمیایی مستقل است،و با افزایش تلفات تلومر همراه است و ممکن است کمک به پیری در گورخر شود.

"مطالعه ما اولین گام برای شناسایی سازوکارهای علمی است که ممکن است تفاوت های طول عمر بین پرندگان که در محیط های شهری یا روستایی زندگی می کنند مشاهده شوند."

دکتر سون آنول زولینگر، نویسنده گفت: "پیری سلولی به عنوان یک نتیجه از عوامل استرس زای شهر چیزی است که ممکن است اثر قابل توجهی نداشته باشد، اما مطالعه ما نشان می دهد که اگر چه پرندگان ممکن است به زندگی در شهر های پر سر و صدا سازگار شوند اما روند پیری سریعتر خواهد شد

پرنده های جنگل به سمت انقراض می روند

زمان بین 18 تا 120 روز پس از تخم گذاری، یک دوره بحرانی است که طی آن پرندگان بیشتر تحت تأثیر سر و صدا قرار می گیرند. این دوره زمانی است که گورخرها شروع به یادگیری آهنگ ها می کنند که ممکن است آنها را نسبت به نویز حساس تر کند

محققان گفتند، در مقابل، پرندگان هنگامی که در لانه هستند کمتر در معرض سر و صدا باشند، و پرندگان والدین ممکن است قادر به ایجاد تغییرات رفتاری برای محافظت از فرزندان از اثرات منفی قرار گرفتن در معرض نویز باشند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که پرندگان در واکنش به سر و صدایی صنعتی یا ترافیکی آواز خوانی متفاوت دارند، که به طور بالقوه بر توانایی آنها در جذب همسران و دفاع از قلمرو آنها تاثیر می گذارد.

یک مطالعه 2016 نشان داد که ترافیک ممکن است زندگی پرندگان وحشی را به خطر بیاندازد