آمبربراون آبله مرغان خوردنی نیستموضوع: داستانی
نویسنده: پائولادانزیگر
سال نشر: 1385
گروه سنی: کودکان
Alternate Text

آمبر براون سری داستانهایی است از اتفاقات تلخ و خوب آمبر به تصویر کشیده شده است در این قسمت آمبربراون  برای دیدن پدرش عازم لندن است که آبله مرغان می گیرد و باید تمام تعطیلاتش را در رختخواب بگذراند و لی وی نقشه هایی در سر دارد وبقیه ماجرا  . . . ؟

کاربر میهمان