موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کسا


تاریخ ثبت: 1393/6/5
تاریخ تاسیس : 1393/6/5
شماره ثبت : 4100

موسسه خیریه کسا با هدف حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان تاسیس گردیده است. ماموریت این موسسه فراهم نمودن امکانات لازم برای بازگشت کودک به جاده سلامتی است. این امکانات شامل تامین هزینه های درمان و همچنین حمایت های جانبی مرتبط با درمان کودک یا خانواده او در طول درمان می باشد.

شماره حساب :

بانک ملی - شماره حساب : 0138803880000
بانک تجلرت - شماره حساب : 0601077000

اطلاعات تماس :

آدرس: اتوبان خیام، چهار راه جهاد، بین آتشگاه و میرزا طاهر، ساختمان خیام، طبقه سوم، واحد 34
شماره تلفن: 37737383