خاطرات من از خانه مادربزرک


من در تعطیلات عید نوروز سال قبل به خانهع مادربزگم که در شهرستان بیرجند است رفتم و در مدتی که آنجا بودم اتفاقات زیادی برایم افتاد که الان یکی از این خاطره ها را تعریف خواهم کرد