خانه های رنگارنگ (آموزش چیدمان رنگ)

خانه های رنگارنگ (آموزش چیدمان رنگ)

در این طرح به آموزش خانه هایی که در یک ردیف قرار گرفته اند می پردازیم و بیشتر هدفمان چیدمان رنگ است کودک با رنگهای متضاد طرز قرار گرفتن و چینش رنگها آشنا خواهد شد .

1- ابتدا خطوط زیگزاکی می کشیم بعد مانند تصویر خطی افقی در پایین این خطوط رسم می کنیم و طرح زیگزاک ها را به خط پایین وصل می کنیم

2-حال به جزییات می پردازیم پنجره ها دربها را مثل هم می کشیم

3- مرحله بعدی رنگ آمیزی طرح است علاوه بر رنگ کردن خانه ها  آسمان و زمین نیز رنگ می کنیم همانند تصویر

 


1396/11/11