انتخاب کاغذ و مداد ورنگ در نقاشی

انتخاب کاغذ و مداد ورنگ در نقاشی
بچه ها ابزار خود را به صورت تصادفی انتخاب نمی کنند. موقع انتخاب آنها سراغ نوع خاصی از کاغذ یا مداد می روند. این انتخاب خلق و خوی و شخصیت آنها را نشان می دهد.
ضخامت مداد
به عنوان مثال، مداد ضخیم و پهن، مورد علاقه کودکان است، در حالی که کودکا نی که در بیان یا ادعای خود دچار مشکل هستند، مداد را با لبه مناسب ترجیح می دهند.
ورق
اندازه ورق کاغذ انتخاب شده، نشانه خوبی ازمطرح کردن کودک در خانه یا مدرسه است اگر می خواهد در زندگی نقش خود را برجسته نشان دهد از ورق بزرگتر استفاده می کند . هرچه ورق بزرگتر باشد، کودک بیشتر می خواهد خودش را نشان دهد. در حالی که انتخاب یک ورق کاغذ کوچکتر نشان می دهد که یک کودک تمرکز خوبی دارد.
رنگ
انخاب رنگ ظاهرا می تواند قابل توجه باشد. برای مثال؛ رنگ های سیاه و سفید بنظر می رسد می تواند توسط یک کودک که ریس است، مورد توجه قرار گیرد؛ آبی برای کودکانی محبوب است که ماهیت مراقبت و سرپرستی دارند و در جمع بودن لذت می برند ؛ قرمز رنگ هیجان است و ممکن است به ویژه توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد که نمی خواهند نادیده گرفته شوند صورتی نیاز به عشق و قدردانی دارد و دختران آن را مورد توجه قرار می دهند؛ سبز رنگ کسانی است که هنری و هوشمند هستند؛ زرد نیز نشان دهنده هوش و طبیعت آفتابی است


1396/11/10