ورود
ثبت نام
مرضیه مرادی مقام: 3
رشته: مقام سوم پایه هفتم
مدرسه: هلال احمر
شهر: تهران

ایلیا بابا محمدی مقام: 1
رشته: آزمون سراسری مبتکران مرحله هشتم کلاس ششم 94-95
مدرسه: نیما یوشیج
شهر: تهران

رادین چراغی مقام: 1
رشته: آزمون سراسری مبتکران مرحله هشتم کلاس ششم 94-95
مدرسه: نیما یوشیج
شهر: تهران

امیرصدرا شاهنجرینی مقام: 1
رشته: آزمون سراسری مبتکران مرحله هشتم کلاس ششم 94-95
مدرسه: نیما یوشیج
شهر: تهران

آریا فتحعلیان مقام: 1
رشته: آزمون سراسری مبتکران مرحله هشتم کلاس ششم 94-95
مدرسه: نیما یوشیج
شهر: تهران