ورود
ثبت نام
محسن حسنی مقام: 3
رشته: فوتبال سالنی
مدرسه: خاقانی
شهر: آذرشهر

علی حسنی مقام: 3
رشته: فوتبال سالنی
مدرسه: خاقانی
شهر: آذرشهر

هدی هدایی مقام: 6
رشته: مسابقات کشوری ژیمناستیک
مدرسه: هلال احمر
شهر: تهران

مریم قلی زاده مقام: 5
رشته: فوتسال
مدرسه: مدرس تست
شهر: فردوس