ورود
ثبت نام

راه رفتن فلج نخاعی با استفاده ازپیامهای مغزش 1398/07/14


مردفلج فرانسوی فقط با استفاده از سیگنالهای مغزی خود قادر به عمل ، مانور و راه رفتن در یک اسکلت روباتیک تمام بدن بود. در حالی که سیستم چهار اندام هنوز برای برنامه های بالینی آماده نیست و نیاز به پیشرفت های قبل از آن مرحله دارد ، محققان نتایج اولیه را در یک بیانیه مطبوعاتی "امیدوار کننده" می نامند.


پرفسور بن عبید که مبتکر تحریک عمیق مغز در بیماران پارکینسون است و رئیس هیئت مدیره شرکت کلیناتک با همکاری دانشگاه گرونوبل فرانسه دست به ابتکار جدیدی زدندکه روزنه امیدی برای افراد فلج باز کرده است

لباسهایی که با پیام مغزکنترل می شود برای افراد فلج به مانند اسکلت خارجی عمل می کند در حال حاضر این لباس در مرحله آزمایش است .

این لباس چگونه کار می کند

مردی که از تتراپلژی ( فلج بدن از گردن به پایین )رنج می برد ،که به فلج چهار طرفه معروف است ، هر چهار اندام فلج خود را با استفاده از مغز خودحرکت داد.کار آماده سازی برای اسکلت 24 ماه طول کشید.

با عمل جراحی دو بسته الکتروددر مغزفرد فلج نخاعی کار گذاشته که با آن اندامها به حرکت در می آید . هر دسته از این الکتروها شامل 64 الکترود می باشد که پیامهای حرکتی را از مغز به سیستم کامپیوتر منتقل می کند و نرم افزارهای مخصوصی که روی کامپیوتر نصب شده اند این پیامها را به لباس که نقش اسکلت خارجی دارد منتقل می کند مثلا با فکر کردن به حرکت پاهااین پیام به الکترود و سپس به نرم افزار منتقل می شود و برای حرکت سایر اندامها از جمله دست و بازوها به همین صورت عمل می کند .

brian

تبدیل پیام های مغزی به حرکت باید در 350 هزارم ثانیه صورت گیرد و گرنه کنترل کردن آن سخت خواهد شد .

البته این لباس در مرحله آزمایش است وتا راه رفتن کامل راه طولانی مانده است .