ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

خورشید به ابر می رسد، تمام رنگ های نور به طور مساوی پراکنده می شوند. پراکندگی یکسان نور به دلیل قطرات بزرگ آب موجود در یک ابر است. در نتیجه، هنگامی که ابرها از زمین مشاهده می شوند، در مقابل پس زمینه آسمان آبی رنگ سفید دیده می شوند. بنابراین ابرها سفید هستند زیرا نورخورشید سفید استاول، بگذارید درباره ترکیب ابر صحبت کنیم. ابرها از میلیاردها قطره آب کوچک و کریستال یخ ساخته شده اند.اجازه دهید ما به اصول اولیه برسیم، اگر تمام رنگهای نور خورشید با هم مخلوط شوند، رنگ سفید را می گیریم.

در واقع، خورشید زرد یا قرمز نیست یا نه نارنجی رنگ است، خورشید بی رنگ است. پس از آن خواهيد پرسيد که چرا ما خورشيد زرد / قرمز / نارنجي را مي بينيم. این یک موضوع کاملا جدید برای بحث است، اجازه دهید ما در حال حاضربه موضوع امروز بپردازیم بعدا به آن خواهیم پرداخت

ابرها به علت پراکندگی تمام رنگ های نور به طور یکسان سفید دیده می شوند. قطرات در ابرها نسبت به طول موج نور بسیار بزرگ است، بنابراین تمام طول موج ها پراکنده هستند.

ابرها سفید هستند

علم پراکندگی نور خورشید

نور خورشید شامل طیف گسترده ای از رنگ است که می تواند یک رنگین کمان را تشکیل دهد. با این حال، هر رنگ طول موج مشخصی  دارد که با نانومتر اندازه گیری می شود. آبی دارای طول موج 400 نانومتر است که کوتاه ترین است، در حالی که قرمز طولانی ترین طول موج  700 نانومتر دارد. ذرات کوچک می توانند طول موج کوتاه را به طور مؤثرتر از طولانی پراکنده کنند، در حالی که ذرات بزرگتر مانند قطرات آب، تمام طول موج های نور تقریبا به همان اندازه پراکنده می شوند. از آنجایی که میلیونها قطره آب در اتمسفر وجود دارد، نور خورشید به رنگهای مختلفی ترکیب می شود که رنگ سفید را تشکیل می دهند، که ابرها را به رنگ سفید مشاهده می کنید.

پراکندگی نور خورشید توسط قطرات آب که ابرها را تشکیل می دهند، از طریق یک فرآیند شناخته شده به عنوان پراکندگی میMie رخ می دهد که اساسا انکسار است. هنگامی که نور خورشید به یک قطره آب برخورد می کند، آن را از طریق انکسار در جهت رو به جلو هدایت می کند. تغییر مسیر مشابه در میلیون ها قطره آب در آسمان رخ می دهد. از آنجا که پراکندگی می مستقل از طول موج است، پراکندگی تصادفی نور خورشید رخ می دهد. در نتیجه، پراکندگی برابرتمام رنگ هایی است که ابرها را سفید می کند.

چرا بعضی ابرها خاکستری هستند؟

ابرهای سفید نتیجه پراکندگی یکسان نور خورشید در تمام جهات می باشد. با این حال، زمانی که پراکندگی نور به تمام نقاط ابر، نمی رسد، ابر به رنگ خاکستری ظاهر می شود. رنگ خاکستری اغلب در ابرهای باران زای بزرگ دیده می شود که قطرات آب بیشتری نسبت به ابرهای معمول دارند. ، ابرهای خاکستری نشانه ای از نور خورشید ناکافی است که به پایین و دو طرف یک ابر می رسد.تعداد بازدید: 1194

تعداد نظرات: 0

کاربر میهمان