ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

چرا تخم مرغ فاسد شناور است؟
تخم مرغ های تازه غرق می شوند چون زرده تخم مرغ،  سفیدتخم مرغ و گازها جرم کافی دارندو تراکم تخم مرغ بیشتر از چگالی آب است. چگالی جرم در واحد حجم است. اساسا یک تخم مرغ تازه سنگین تر از آب است.

هنگامی که یک تخم مرغ  کهنه و فاسد می شود " تجزیه رخ می دهد. تجزیه باعث تولید گاز می شود  همانطور که تخم مرغ بیشتر تجزیه می شود بیشتر جرم آن به گاز تبدیل می شود. یک حباب گاز در داخل تخم مرغ شکل می گیردبنابر این تخم مرغ کهنه شناور می شود. مقداری از گاز از طریق پوسته تخم مرغی به اتمسفر منتقل می شود گرچه گازها سبک هستند، اماآنها در توده و چگالی تخم مرغ موثر هستند. هنگامی که گاز به اندازه کافی از دست می رود، تراکم تخم مرغ کمتر از آب میشود و تخم مرغ شناور می شود .

این تصور غلط رایج است که تخم مرغ های فاسد شناور می شوند، زیرا آنها حاوی گاز بیشتری هستند.

اگر داخل تخم مرغ فاسد گاز نتواندبه بیرون منتقل شود ، جرم تخم مرغ بدون تغییر خواهد بود. تراکم آن نیز تغییر نخواهد کرد زیرا حجم یک تخم مرغ ثابت است (یعنی تخم مرغ مانند بالن گسترش نمی یابد). تغيير ماده از حالت مايع به حالت گاز باعث تغيير مقدار جرم نميشود!

گاز با عث بوی تخم مرغ فاسدمی باشد

اگر یک تخم مرغ فاسد را بشکنی ، زرده ممکن است تغییر رنگ داده و سفید ،یا روشن باشد. به احتمال زیاد، شما متوجه تغییر رنگ زرده نمی شوید زیرا بوی بد و متعفن تخم مرغ شما را غالفگیر خواهد کرد. بوی گاز سولفید هیدروژن (H2S) است. گاز سنگین تر از هوا، قابل اشتعال و سمی است.

تفاوت تخم مرغ قهوه ای وتخم مرغ سفید

اگر شما بر روی  تخم مرغ قهوه ای و تخم مرغ سفید زمایش انجام دهید. نتایج مشابه خواهد بود. بین تخم های قهوه ای و تخم مرغ سفید به جز رنگ آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد، در حالی که جوجه ها همان دانه را می خورند. مرغ ها با پرهای سفید در قسمت نرمه گوش( earlobes ) تخم مرغ سفید. مرغ های قهوه ای یا قرمز که دارای گوش های قرمز هستند، تخم های قهوه ای می گذارند.یک ژن رنگ پوسته تخم مرغ راکنترل می کند ولی ضخامت پوسته را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

تخم مرغ های با پوسته های آبی وجود دارند و بعضی از آنها دارای پوسته های نازک هستند. باز هم این تفاوت های رنگ ساده است وبر ساختار پوسته تخم مرغ یا نتیجه آزمایش شناور ی ,فلوتاسیون تاثیر نمی گذارد

تاریخ انقضا تخم مرغ

در ایالات متحده، USDA تاریخ انقضاء تخم مرغ را بیش از 30 روز از تاریخ بسته بندی قرار می دهند.

لازم به ذکر است که بوی تخم مرغ فاسد فقط از تجزیه باکتریایی نیست. در طول زمان زرده تخم مرغ و سفیده تخم مرغ قلیایی تر می شوند. به این دلیل که تخم مرغ حاوی دی اکسید کربن به صورت اسید کربنیک است. اسید کربنیک به آرامی از تخم مرغ به صورت گاز دی اکسید کربن از طریق منافذ پوسته خارج می شود .

همانطور که تخم مرغ بیشتر قلیایی می شود، گوگرد در تخم مرغ بیشتر می شود با هیدروژن واکنش دهد تا گاز سولفید هیدروژن تولید کند. این فرایند شیمیایی در دمای اتاق به سرعت بیشتری نسبت به دمای سردتر رخ می دهد.

راه دیگری برای شناسایی تخم مرغ فاسد

اگر شما لیوان آب در دست نداشته باشید، می توانید تازه بودن تخم مرغ را  تست کنید تا آن را نزدیک گوش خود نگه دارید، آن را تکان دهید و گوش دهید. تخم مرغ تازه نباید صدای زیادی بدهد.تخم مرغ فاسد دارای حباب است و همین باعث تکان خوردن تخم مرغ و ایجاد صدا می شود(به اتاقش اجازه می دهد حرکت کند) و تخم مرغ تازه دارای انسجام است

مقالات خود را به اشتراک بگذارید ( تماس 093707748221- [email protected])

چگونه بعضی اجسام روی آب شناور می مانندتعداد بازدید: 2617

تعداد نظرات: 0

کاربر میهمان