ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

آدم کوچک و خوابهای بزرگموضوع: داستانی
نویسنده: محمد هادی محمدی
سال نشر: 1390
گروه سنی: کودکان
Alternate Text

بهمن کوچولو در آرزوی زود بزرگ شدن است. برای زود بزرگ شدن هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه از رفتار بزرگ‌ترها تقلید کند. او برای رسیدن به هدفش لباس بزرگتر ها را می پوشید یا صورت خود را مانند بزرگترها در می آورد اما این کارها مانع از آن نمی شد نگاه اهالی محله به او تغییر کند و او را بزرگ بشمارند  و بقیه داستان . . . .

کاربر میهمان