ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

اردوگاه زمستانیموضوع: داستانی , واقعگرا
نویسنده: کرک پاتریک هیل
سال نشر: 1385
گروه سنی: کودکان
Alternate Text

خواهر و برادری در کنار ساحل یوکن زندگی می کردند و زندگی خود ار با ماهیگیری و رفتن به مدرسه و بازی کردن در کنار ساحل می گذراندند اما اتفاق هایی ناخوشاید باعث تغییر در زندگی آنها شد پدر و مادر خود را از دست دادند و مجبور شدند به خانه همسایه بروند و بقیه داستان . . .

 

کاربر میهمان