ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

آمبر و معلم جدیدموضوع: داستانی
نویسنده: پائولادانزیگر
سال نشر: 1385
گروه سنی: کودکان
Alternate Text

کتاب دیگر از آمبر براون تحت نام معلم جدید وی از اولین روز مدرسه خواهد گفت و برخورد آن با معلم جدید تجربه ی احساسی متفاوت از هیجان و نگرانی شاید احساساتی که به نوعی همه ما تجربه کردیم در این کتاب از زبان آمبر می شنویم و ادامه داستان . . .

 

کاربر میهمان