ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

دور دنیا در هشتاد روزموضوع: ادبیات کلاسیک جهان
نویسنده: ژول ورن
سال نشر: 1385
گروه سنی: کودکان
Alternate Text

ژول ورن با قوه تخیل بسیار قوی که داشت دست به خلق آثاری جاویدان زد سالها قبل از اختراع زیر دریایی و تلفن و خودرو او از آنها نام برد و در تخیل خود به خلق آنها جامه عمل داد از شگفت انگیزترین آثارش می توان به دور دنیا در هشتاد روز پرداخت در عالم تخیل خود در هشتاد روز به کشورهایی سفر کرد و آنها را توصیف کرد که هیچوقت ندیده بود تنها اطلاعات را از طریق مطالعه جمع آوری نموده که همین بهترین رمان ژول ورن نام نهادند.

کاربر میهمان