ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

آستین نو , بُخور پُلوموضوع: ادبیات عامیانه
نویسنده: چومی پارک
سال نشر: 1385
گروه سنی: کودکان
Alternate Text

شخصیت  این داستان ملانصرالدین می باشد که در بسیار از داستانهای عامیانه راوی اصلی است ملانصرالدین در کشور ایران , ترکیه , افغانستان حتی کشورهای عربی از محبوبیت خاصی برخوردار است و داستانهای او حالت پندگونه دارد که بشکل طنز بیان شده است در این داستان به موضوع تبعیض اجتماعی اشاره می کند ملا با پوشیدن لباس فاخر به قصری می رود که در هنگام به تن داشتن لباس مندس راهش ندادن و ادامه داستان . . .

 

کاربر میهمان