ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

جای خالی سلوچموضوع: رُمان
نویسنده: محمود دولت آبادی
سال نشر: 1371
گروه سنی: بزرگسالان
Alternate Text

جای خالی سلوچ

رُمان رئالیستی از نویسنده بزرگ ایران زمین محمود دولت آبادی است که در طی 70 روز پس از آزادی از زندان ساواک نوشته است
این کتاب در مدتی که وی در زندان بوددر دهنش پرورش یافت .

داستان مردم روستایی راروایت می کند و فقر را به تصویر می کشد این کتاب نیز همانند بقیه آثار دولت آبادی شما را به همان روستا می برد و همنشین اهالی روستا می کند توصیفات قوی و زیبای کتاب در ذهن خوانند حک می شود

سخت کوشی زنان را بیان می کند زنانی که رنگ خوشی حتی برای یک روز نمی بینند زنانی که بار سنگین زندگی را بر دوشان خود حمل می کنند خواندن این رمان را به همه دوستان اهل کتاب پیشنهاد می کنم

کاربر میهمان