ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

راز سایهموضوع: روانشناسی
نویسنده: دبی فورد
سال نشر: 1390
گروه سنی: بزرگسالان
Alternate Text

داستان زندگی شماست داستانی که برای خودتان تعریف می کنید این کتاب راهکاری برای خلاصی از تفکرات منفی و ناکامی ها پیش روی ما می گذارد با این کتاب داستان زندگی خود را از نو می نویسیم آموزش خود شناسی و زیر و بم زندگی ها را برای ما روشن می کند

نویسنده کتاب خود شرایط سخت زندگی را لمس کرده و به روشنی با این سختی آشنا است و راهکار ملموس ارائه می دهد پیشنهاد می کنم کتاب راز سایه را مطالعه کنید و قسمت های تاریک وجود خود را بشناسید . . .

فهرست کتاب راز سایه :

شما و داستانتان
دستورالعمل بی همتای شما
کشف داستان فوق العاده و اسرارآمیز شما
چرا به داستانتان می چسبید
باز پس گرفتن نیرویتان
نیروی فرآیند
آشتی با داستانتان
یافتن ویژگی های منحصر به فردتان
زندگی بیرون از داستانتان
راز سایه

کاربر میهمان