ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

بنویس تا اتفاق بیفتدموضوع: موفقیت
نویسنده: هنریت کلاوسر
سال نشر: 1390
گروه سنی: بزرگسالان
Alternate Text

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد کتاب بسیار عالی است از نوشتن و خلق گردن می گوید در این کتاب نویسنده ماجرای افرادی را در هر فصل به تصویر کشیده است نوشتن کمک کرده  آرزوهای آنها تحقق یابد موضوع کتاب روشن است هنریت کلاوسر به بسط ان پرداخته و خواسته مهر تایید به این عنوان گذارد.

سر فصل های کتاب عبارتند از:
بنویس تا اتفاق بیفتد
آگاهی نسبت به خواسته: تعیین اهداف
جمع بندی نظریه ها: صندوق پیشنهادهای مغز
آماده دریافت شدن
بررسی ترس ها و احساس ها
دستیابی به آزادی: تمام و کمال نوشتن تا رسیدن به نتیجه
ساده گرفتن کار: فهرست کردن
تمرکز به روی نتیجه
محیط را تغییر دهید: رفتن به کنار آب برای نوشتن
زندگی روزمره خود را مکتوب کنید
متعهد شدن
روی هم چیدن اهداف: بالا بردن موانع
یک گروه تشکیل دهید: چه چیزی و چه موقع؟
به دست گرفتن ابتکار عمل
نامه نوشتن به خدا
مقاومت پر معناست
ایجاد یک مراسم آیینی
رها کردن: برقراری تعادل
سپاسگزاری
از پس شکست برآمدن

کاربر میهمان