ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

موسسه خیریه بچه های سیب سرخ


تاریخ ثبت:
تاریخ تاسیس :
شماره ثبت : 29046
انجام فعالیتهای زیر برای  دستیابی به سطح بهتری از زندگی برای کودکان و نوجوانان  و ایفای نقش واسط میان مؤسسات خیریه از یک سو و حامیان حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، مهم ترین ماموریت " سیب سرخ " است:

    تامین نیازهای اولیه
    بهداشت و سلامت
    آموزش و پرورش
    برنامه ریزی ورود به جامعه
    بیماری ها
در مدت چهارده سال فعالیت خود تلاش کرده ایم با شناسایی نیازهای کودکان و نوجوانان، آنان را در سرودن داستان زیباتری از زندگی یاری دهیم

شماره حساب :

بانک پارسیان - شماره حساب : 21176835
بانک تجارت - شماره حساب : 124095778

اطلاعات تماس :

آدرس: خیابان ولیعصر، پل پارک وی، بطرف اتوبان مدرس، کوچه آپادانا، پلاک 14، طبقه منفی یک
شماره تلفن: 26290535