ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)


تاریخ ثبت: 1379/10/19
تاریخ تاسیس : 1379/10/20
شماره ثبت : 125/478

موسسه خیریه امام رضا (ع) سازمانی مردمی ، غیر دولتی، غیر سیاسی و مستقل است که میکوشد
با انگیزه کمک به ایتام و رعایت اصل عزت نفس، زندگی در خور شان و منزلت کودکان فراهم نماید.
این موسسه با تاکید فراوان بر اصول شبه خانواده تلاش مینماید زندگی فرزندان شبیه به محیط منزل و بستر مناسب
جهت جامعه پذیری فرزندان این مرکز مهیا گردد.

شماره حساب :

بانک ملت - شماره حساب : 1318854820
بانک پارسیان - شماره حساب : 02100013038000

اطلاعات تماس :

آدرس: انتهای آیت الله کاشانی سه راه شهر زیبا خیابان احمد کاشانی جنب زورخانه جوانمردان ساختمان بهشت امام رضا (ع) کد پستی :1486947496
شماره تلفن: 02144558877