ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

موسسه نیکوکاری مهرآفرین


تاریخ ثبت: 1396/10/14
تاریخ تاسیس : 1396/10/12
شماره ثبت : 1254-21


فعاليت هاي مهرآفرين در اين رابطه، با ارائه خدمات مطلوب به مددجويانش، از كمك به تغذيه خانواد ه ها گرفته تا همه موارد ديگر را شامل می شود؛ كه به شكل قرار دادن مواد ضرورى در سبد خانواده، يا به صورت پرداخت كمك هزينه براى اين منظور آغاز می شود و تا ساماندهي كامل و خوديابي و استيلا و بازگرداندن عزت نفس نيازمندان ادامه مييابد .

شماره حساب :

بانک ملت - شماره حساب : 6104337737614782

اطلاعات تماس :

آدرس: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، کوچه مجاهد، بن بست آشوری پلاک ۳
شماره تلفن: ۳۵۲۶۰