ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

آزمون سنجش 1397


 1. کاربر گرامی ،خرید و دانلود سوالات فقط برای اعضای سایت امکان پذیر می باشد.
  • نام فایل : تجربی -972/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : آزمون جامع ریاضی نوبت دو- 97/2/21
   سال برگزاری: 1397

  • نام فایل : پاسخ آزمون تجربی 97/2/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : پاسخ آزمون جامع ریاضی نوبت دو-97/2/21
   سال برگزاری: 1397

  • نام فایل : آزمون جامع زبان 97/2/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : ریاضی 97/3/11
   سال برگزاری: 1387

  • نام فایل : پاسخ آزمون جامع زبان 97/2/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : انسانی 97/3/11
   سال برگزاری: 1397

  • نام فایل : آزمون جامع نوبت 2 عمومی 97/2/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : آزمون سنجش تجربی 97/3/11
   سال برگزاری: 1397

  • نام فایل : آزمون جامع هنر -نوبت دوم 97/2/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : آزمون سنجش هنر 97/3/11
   سال برگزاری: 1397

  • نام فایل : پاسخ آزمون جامع هنر نوبت دو-97/2/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : آزمون سنجش زبان 97/3/11
   سال برگزاری: 1397

  • نام فایل : آزمون جامع انسانی نوبت دو-98/2/21
   سال برگزاری: 1397
  • نام فایل : آزمون سنجش عمومی 97/3/11
   سال برگزاری: 1397

  • نام فایل : پاسخ آزمون جامع نوبت دو-97/2/21
   سال برگزاری: 1397