ورود
ثبت نام

یک گربه کارتونی را چگونه نقاشی کنیم؟

یک گربه کارتونی را چگونه نقاشی کنیم؟

مرحله 1: دو خط کوتاه و مورب را برای ابروهای گربه بکشید. طرح را به آرامی در ابتدا بکشید وقتی زاویه ها را درست می کنید، خطوط را تیره می کنید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 1

مرحله 2: در داخل هر چشم، در نزدیکی سمت چپ، یک خط کوچک رسم کنید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 2

مرحله 3: در زیر چشم، یک مثلث کوچکی برای بینی بکشید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 3

مرحله 4: زیر بینی، یک خط  vبکشید حالا خط مشابهی رو بکشید که نیمه دوم بالای دهان به سمت چپ برسد. در زیر این دو خط، یک خط دیگر vشکل را برای قسمت پایین دهان رسم کنید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 4

مرحله 5: در داخل دهان، در بالا، دو خط vشکل برای دندان ها را رسم کنید. در زیر آن دو خط منحنی برای زبان کشیده شود.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 5
مرحله 6: در بالای چشم، یک خط منحنی کشیده شده خطهای کوتاه برای بالای سر. در هر طرف آن خط، یک خط بزرگ مثلثی برای گوش ایجاد کنید. .

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 6

مرحله 7: با استفاده از یک سری خطوط منحنی، قسمت انتهایی سر را به موازات قسمت انتهایی دهان ترسیم کنید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 7

گام 8: به سمت راست سر، یک خط عمودی طولانی بکشید همانند شکل

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 8

مرحله 9: ابتدا با یک خط عمودی کوچک زیر سر، به یک قسمت جلو  اضافه کنید. در زیر آن، دو خط افقی را برای نیمه پایینی پای راست بکشید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 9

گام 10: زیر سر، بین پاها، خطی را که منحنی گردن قرار دارد، رسم کنید. سمت راست پاها، قوس را برای قسمت پایین بدن بکشید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 10
مرحله 11: ابتدا یک خط منحنی را در سمت راست وپایین بکشید. حالا خطوط عمودی را برای بخش وسط پا بکشید. قسمت بالای پایی را به عنوان یک خط عمودی ساخته شده کوتاه اضافه کنید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 11

گام 12: در سمت چپ، همان پای دیگر پای عقب را بکشید. اولین پای عقب بالا، سمت راست این پای عقب را مسدود می کند،

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 12

مرحله 13: در بالا، سمت راست بدن، یک قوس نازک و بلند برای دم بکشید.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 13

مرحله 14: با استفاده از یک قلم یا نشانگر، با دقت بر روی خطوط حرکت کنید تا طراحی شما پُر رنگ شود.

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back 14

مرحله نهایی: نقاشی خود را با استفاده از مداد رنگی،  رنگ کنید! از بدن سیاه استفاده کنید. چند لبه را سفید بگذارید

How to Draw Angry Mean Halloween Cartoon Black Cat arched back

 اگر مایل هستید بیشتر در مورد گربه ها بدانید این متن را مطالعه کنید

از گربه ها چه می دانیم ؟


1396/11/11