ورود
ثبت نام

خانه های رنگارنگ (آموزش چیدمان رنگ)

خانه های رنگارنگ (آموزش چیدمان رنگ)

در این طرح به آموزش خانه هایی که در یک ردیف قرار گرفته اند می پردازیم و بیشتر هدفمان چیدمان رنگ است کودک با رنگهای متضاد طرز قرار گرفتن و چینش رنگها آشنا خواهد شد .

1- ابتدا خطوط زیگزاکی می کشیم بعد مانند تصویر خطی افقی در پایین این خطوط رسم می کنیم و طرح زیگزاک ها را به خط پایین وصل می کنیم

2-حال به جزییات می پردازیم پنجره ها دربها را مثل هم می کشیم

3- مرحله بعدی رنگ آمیزی طرح است علاوه بر رنگ کردن خانه ها  آسمان و زمین نیز رنگ می کنیم همانند تصویر

 


1396/11/11