ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه
خلاصه:

مدار سیم کشی ساده سیم پیچ مدار برای امنیت درب

سیستم امنیتی زنگ هشدار خانگی امروزه یک نگرانی بزرگ است در این آموزش، ما توضیح خواهیم داد که چگونه یک مدار ساده را برای امنیت درب با استفاده از چهار عنصر الکترونیکی رایج: ترانزیستور، مقاومت، زنگ و باتری بکار برید . وجود این مدار امنیتی به عنوان آلارم در خانه باعث  رفع نگرانی می شود

 

 

متن:

در این زنگ  ورودی ما یک سیم ساده را به عنوان حسگر زنگ درب جهت هشدار استفاده می کنیم، هنگامی که کسی درب را باز می کند، حلقه را قطع می کند و صدای پیغام پیوسته را که به سرعت متوقف نمی شود، تولید می کند. این می تواند به عنوان آلارم پنجره نیز اجرا شود. شما می توانید از کلید های قرمز به عنوان پنجره های تماس با زنگ هشدار استفاده کنید و هشدار ها به راحتی می توانید با بستن پنجره متوقف شوند، در حالی که سیستم درب ما با بستن درب نمی تواند متوقف شود

 

                      

شکل مدار

باتری  9 ولت

زنگ هشدار

مقاومت k10

ترانزیستور Bc548

نحوه کار

Bc548 یک ترانزیستور NBN است

که با ولتاژ مثبت در ترمینال پایه روشن می شود.

در اینجا امیتر به زمین و کلکتور به ترمینال منفی زنگ متصل می شود

ترمینال مثبت زنگ متصل به مثبت باتری است. هنگامی که ترانزیستور روشن است، زنگ صدای بوق را می دهد

 مقاومت k10 اهمی بین پایه Bc548 و پایانه مثبت باطری متصل شده است ویک سیم حلقه بین پایه و زمین متصل است

  در این سیم حلقه، مقاومت صفر اهم (در حالت مطلوب) و مقاومتk10 اهم دارد بنابر این پایه دارای پتانسیل منفی است

و ترانزیستور در حالت خاموش قرار می گیرد و زنگ هیچ صدایی نمی دهد

هنگامی که کسی حلقه سیم را از بین می برد، پتانسیل مثبت از طریق مقاومت 10k اهم به پایه می رسد

ترانزیستور شروع به هدایت می کند، سپس می توانیم صدای بوق را بشنویم تا سیم حلقه دوباره متصل شود

سیستم آلارم درب و پنجره می تواند بر روی باتری های 3 و یا 9 ولت کار کند. به این ترتیب، با قرار دادن سیم حلقه در بین درب و قاب، به راحتی در داخل درب نصب می شود، تا زمانی که درب باز شود

                                    کاربر میهمان