ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه
خلاصه:

این آزمایش، که با وجود سادگی آن تاثیر فوق العاده چشمگیری دارد، ارتباط بین بارش، فرسایش خاک، حفاظت از جریان آب و پوشش گیاهی را نشان می دهددر این آزمایش فرآیند فرسایش که به نظر پیچیده می اید به روشنی و سادگی بیان می کند

فرسایش چیست؟ فرسایش از بین رفتن زمین توسط نیروهای مانند آب، باد و یخ است. فرسایش کمک کرده است تا بسیاری از ویژگی های جالب از سطح زمین از جمله قله های کوه ها، دره ها و خط ساحلی را شکل دهد. چه چیزی باعث فرسایش می شود؟ در اینجا به یک عامل فرسایش که آب است اشاره می کنیم

این آزمایش بسیار ساده بر اهمیت پوشش گیاهی تاکید می کند.

 

 

متن:

آزمایش علمی بر روی فرسایش خاک

1-آماده سازی سه بطری  پلاستیکی یکسان را برش داده همانند تصو یر و آنها را روی سطح صاف قرار می دهیم (من با چسب داغ بر روی یک  تخته سه لا گیر وصل کرده ام)

     

2-در یکی از بطری ها مقدار خاک ریخته و بذر گیاه را می پاشیم چند روزی صبر می کنیم تا گیاه رشد کند

3-در بطری پلاستیکی دوم خاکی مخلوط با پوشال گیاهی پر می کنیم و در بطری سوم خاک خالی بدون پوشش گیاهی و بدون پوشال

4- درب بطری ها را باز می گذاریم و به هر کدام لیوانی آویزان می کنیم

5- حال شروع به دادن اب به یک میزان به سه بطری می کنیم

6- مشاهد می کنیم آب خارج شده از بطری اول که دارای پوشش گیاهی است صاف بدون هیچ خاکی است آب بدست آمده از بطری دوم که خاک با پوشال مخلوط شده مقداری ا زخاک وارد لیوان شده است و آخرین بطری مشاهد می کنیم کلی از خاک شسته شده همراه آب به داخل لیوان آمده

نتیجه گیری: یکی از عوامل فرسایش خاک بارش باران است باران  سبب فرسایش خاک می شود و میزان فرسایش خاک در زمینهای مختلف با هم فرق دارد در خاکی که هیچ گونه پوشش گیاهی وجود ندارد فقط خاک خالی است فرسایش بسیار بیشتر و سریعتر انجام می شود پس یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از فرسایش خاک حفظ پوشش گیاهی می باشد  جنگل , چمنزارها مزارع مانع از فرسایش خاک و از بین رفتن آن می شود

 کاربر میهمان