ورود
ثبت نام
اقتصاد
بیشتر
تعریف اقتصاد چیستتعریف اقتصاد چیست

اقتصاد مجموعه وسیعی از فعالیت های تولید و مصرف است که به تعیین میزان منابع کمیاب کمک می کند. تولید و مصرف کالاها و خدمات برای تامین نیازهای کسانی که در داخل و خارج از کشور زندگی می کنندکه به عنوان یک سیستم اقتصادی نامیده می شوند.

بورس
بیشتر
تاریخچه بازار سهام در جهانتاریخچه بازار سهام در جهان

 بازار سهام از مهمترین بخش های اقتصاد جهانی امروز است. کشورها در سراسر جهان به بازار سهام برای رشد اقتصادی بستگی دارند.

طلاوارز
بیشتر