ورود
ثبت نام
اقتصاد
بیشتر
چگونه اقتصاد را برای کودکان تعریف و توضیح دهیمچگونه اقتصاد را برای کودکان تعریف و توضیح دهیم

چگونه اقتصاد را برای کودکان تعریف و توضیح دهیم کودکان ممکن است بپرسند: "اقتصاد چیست؟" هنگامی که کلمه اقتصاد را در اخبار یا بحث روزانه می شنوند این می تواند یک سوال دشوار برای والدین باشد چرا که گاهی اوقات حتی بزرگسالان معنی درست آن را نمی دانند.

بورس
بیشتر
تاریخچه بازار سهام در جهانتاریخچه بازار سهام در جهان

 بازار سهام از مهمترین بخش های اقتصاد جهانی امروز است. کشورها در سراسر جهان به بازار سهام برای رشد اقتصادی بستگی دارند.

طلاوارز
بیشتر