ورود
ثبت نام
اقتصاد
بیشتر
چگونه اقتصاد را برای کودکان تعریف و توضیح دهیمچگونه اقتصاد را برای کودکان تعریف و توضیح دهیم

چگونه اقتصاد را برای کودکان تعریف و توضیح دهیم کودکان ممکن است بپرسند: "اقتصاد چیست؟" هنگامی که کلمه اقتصاد را در اخبار یا بحث روزانه می شنوند این می تواند یک سوال دشوار برای والدین باشد چرا که گاهی اوقات حتی بزرگسالان معنی درست آن را نمی دانند.

بورس
بیشتر
تاریخچه بورس ایرانتاریخچه بورس ایران

تاریخچه بورس در ایران از آغاز بررسی تا شروع به کار آن با وقفه 25 ساله همراه بود.تصمیم گیری برای راه اندازی بورس در سال 1315 هجری شمسی بود و در سال 1341 تاسیس و در در سال 1345 آغاز به کار نمود.

طلاوارز
بیشتر