ورود
ثبت نام
جهان
بیشتر
زندگینامه اسحاق نیوتنزندگینامه اسحاق نیوتن

اسحاق نیوتن (1726-1643) یک ریاضیدان ، فیزیکدان و دانشمند انگلیسی بود. او به طور گسترده ای به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین دانشمندان در تمام دوران شناخته می شود، قوانین جدید مکانیک، گرانش و قوانین حرکت را در بر می گیرد.