ورود
ثبت نام
ایران
بیشتر
جابربن حیان که بود؟جابربن حیان که بود؟

جابر بن حیان دانشمند , فیلسوف , کیمیاگر بزرگ ایرانی که در هزار و دویست سال پیش می زیست بعنوان اولین شیمیدان شناخته می شد

جهان
بیشتر
نلسون ماندلا که بود ؟نلسون ماندلا که بود ؟

نلسون ماندلا، را می توان درزندگی میلیونها آفریقای جنوبی یافت.نلسون ماندلا اولین رئیس جمهور سیاه آفریقای جنوبی در سال 1994 بود که تا سال 1999 خدمت کرد. نماد صلح جهانی بود او جایزه صلح نوبل در سال 1993 را کسب کرد.