ورود
ثبت نام
تفاوت های علوم
بیشتر
تفاوت بین هورمون هاوآنزیم ها چیستتفاوت بین هورمون هاوآنزیم ها چیست

هورمون ها مولکول هایی هستند که معمولاً یک پپتید (به عنوان مثال: انسولین) یا استروئید (به عنوان مثال: استروژن) است که در یک قسمت از ارگانیسم ها تولید می شود و باعث ایجاد واکنش های سلولی خاص در بافت ها و اندام های هدف از فاصله کمی می شود.

زن...

تفاوت های میکروبیولوژی
بیشتر
تفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیستتفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیست

موادضد میکروبی مانع از پیشرفت میکروب های ارگانیسم بالقوه مضر از جمله باکتریها ، تک یاخته ها ، مخمرها ، قارچ ها ، ویروس ها ، برخی جلبک ها و حتی برخی کرم هامی شود.در صورتی مواد ضد باکتری به مبارزه با باکتریهابرمی آیند

برای کسانی که در محیط ه...

تفاوت های بیوشیمی
بیشتر
تفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیستتفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیست

گلبول های قرمز بخش مهمی از خون را شمارش می کند ، و نشان می دهد که بافت های بدن تا چه اندازه از طریق این سلول ها اکسیژن را دریافت می کنند. تعداد RBC هرگز نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد ، اما برخی شرایط پزشکی ، درمانها و عادتهای غذایی می توانند روی...