ورود
ثبت نام
تفاوت های علوم
بیشتر
فرق بین هیپوگلیسمی وهایپرگلیسمی چیستفرق بین هیپوگلیسمی وهایپرگلیسمی چیست

کنترل سطح قند خون در بدن از همه مهمتر است و باید به درستی تنظیم شود.وجود گلوکز در خون اگرازسطح بالاتر هایپرگلیسمی یا سطح پایین ترهیپوگلیسمی گویند.مراقبت مناسب ، رژیم غذایی و داروها می توانند به خوبی آنها را درمان کرده و در سطح کنترل حفظ شوند.

تفاوت های میکروبیولوژی
بیشتر
تفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیستتفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیست

موادضد میکروبی مانع از پیشرفت میکروب های ارگانیسم بالقوه مضر از جمله باکتریها ، تک یاخته ها ، مخمرها ، قارچ ها ، ویروس ها ، برخی جلبک ها و حتی برخی کرم هامی شود.در صورتی مواد ضد باکتری به مبارزه با باکتریهابرمی آیند

برای کسانی که در محیط ه...

تفاوت های بیوشیمی
بیشتر
تفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیستتفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیست

گلبول های قرمز بخش مهمی از خون را شمارش می کند ، و نشان می دهد که بافت های بدن تا چه اندازه از طریق این سلول ها اکسیژن را دریافت می کنند. تعداد RBC هرگز نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد ، اما برخی شرایط پزشکی ، درمانها و عادتهای غذایی می توانند روی...