ورود
ثبت نام
رودها
بیشتر
رودخانه زرد یا رودخانه مادر کجاست؟رودخانه زرد یا رودخانه مادر کجاست؟

رودخانه زرد نیز به عنوان "گهواره تمدن چینی" یا "رودخانه مادر" شناخته می شود. رودخانه زرد معمولا منبع خاك بارور و آب غنی است و بیش از 1500 بار در تاریخ ثبت شده و طغیان های خشمگین در آن رخ داده كه دور روستا را از بین برده است

کشورها
بیشتر
کشور هندوستان سرزمین عجایبکشور هندوستان سرزمین عجایب

کشور هندوستان نامی است که به شبه جزیره وسیعی از قاره آسیا اطلاق می شود از جنوب به دامنه های کوه های باشکوه و در منحنی در سراسر مرز جنوبی تبت گسترش یافته است، داده می شود. چهار ضلعی نامنظم، این گستره وسیعی از سرزمین که ما هند نامییده می شود شایسته ...

آب شناسی
بیشتر
توزیع آب در کره زمین چگونه استتوزیع آب در کره زمین چگونه است

توزیع آب در کره زمین "آب، آب،آب درهمه جا ...."شما این عبارت را شنیدید و برای آب واقعا درست است. آب در کره زمین (تقریبا) در همه جا است: در بالای زمین در هوا و ابرها، در سطح زمین در رودخانه ها، اقیانوس ها، یخ، گیاهان، موجودات زنده، و در داخل زمین در...