ورود
ثبت نام
کوه ها
بیشتر
حقایق جالب در مورد کوههاحقایق جالب در مورد کوهها

کوهها برای زندگی بسیار مهم هستند ،تأمین آب شیرین اکثر جهان ،خانه تعداد زیادی از گیاهان و حیوانات است. با این وجود ، هر روز تخریب محیط زیست ، عواقب تغییر اوضاع ،بهره برداری از معادن ،جنگ، فقر و گرسنگی ، شبکه فوق العاده زندگی را که کوهها از آن پشتیب...

اقیانوس ها
بیشتر
زندگی گیاهان در اقیانوسهازندگی گیاهان در اقیانوسها

گیاهان برای زندگی در خشکی بر خلاف اجدادشان تک یاختگان ، جلبک ها ، که شامل جلبک دریایی نیزمیباشد، به خوبی سازگار هستند. با این وجود گیاهان دریایی وجود دارند که در زیستگاه اقیانوس در حال رشد هستند.

آب شناسی
بیشتر
توزیع آب در کره زمین چگونه استتوزیع آب در کره زمین چگونه است

توزیع آب در کره زمین "آب، آب،آب درهمه جا ...."شما این عبارت را شنیدید و برای آب واقعا درست است. آب در کره زمین (تقریبا) در همه جا است: در بالای زمین در هوا و ابرها، در سطح زمین در رودخانه ها، اقیانوس ها، یخ، گیاهان، موجودات زنده، و در داخل زمین در...