ورود
ثبت نام
کوه ها
بیشتر
دنالی بلندترین کوه آمریکای شمالیدنالی بلندترین کوه آمریکای شمالی

دنالی بلندترین کوه زمانی Mount McKinley نامیده می شد، دنالی بلندترین کوه در امریکای شمالی است. واقع در جنوب مرکزی آلاسکا، بلندی قله کوه 20،310 فوت (6،190 متر) بالاتر از سطح دریا است و همچنین سومین قله بلند از هفت قله از هفت قاره پس از کوه اورست در...

اقیانوس ها
بیشتر
زندگی گیاهان در اقیانوسهازندگی گیاهان در اقیانوسها

گیاهان برای زندگی در خشکی بر خلاف اجدادشان تک یاختگان ، جلبک ها ، که شامل جلبک دریایی نیزمیباشد، به خوبی سازگار هستند. با این وجود گیاهان دریایی وجود دارند که در زیستگاه اقیانوس در حال رشد هستند.