ورود
ثبت نام
دعاوی خانواده
بیشتر
واقعیت های جالب در مورد صوتواقعیت های جالب در مورد صوت

ما هر روزمیلیون ها صدای مختلف را می شنویم که در همه جا  به گوش می رسند چیزهای جذاب و لذت بخش در مورد صداها که ممکن است شما را متعجب کنند وجود دارد. در زیر، واقعیت جالب و سرگرم کننده در مورد صوت برای شما خواهیم گفت

شکایات کیفری
بیشتر
تلفن توسط چه کسی اختراع شدآیا الکساندر گراهام بل مخترع تلفن بودتلفن توسط چه کسی اختراع شدآیا الکساندر گراهام بل مخترع تلفن بود

ایده اختراع تلفن خیلی زودتر از واقعیت به وجود آمد. تلگراف حدود 30 سال قبل از شروع آزمایش بل ، یک سیستم ارتباطی بسیار موفق بوده است.

دیوان عدالت اداری
بیشتر