ورود
ثبت نام
دعاوی خانواده
بیشتر
واقعیت های جالب در مورد صوتواقعیت های جالب در مورد صوت

ما هر روزمیلیون ها صدای مختلف را می شنویم که در همه جا  به گوش می رسند چیزهای جذاب و لذت بخش در مورد صداها که ممکن است شما را متعجب کنند وجود دارد. در زیر، واقعیت جالب و سرگرم کننده در مورد صوت برای شما خواهیم گفت

شکایات کیفری
بیشتر
تاریخچه پیدایش جوهر یا مُرکبتاریخچه پیدایش جوهر یا مُرکب

جوهر قدیمیتراز کاغذ است که بیش از 4000 سال پیش مصریان برروی پاپیروس می نوشتند .امروز ما جوهر را مایعی رنگی می شناسیم که جهت خطاطی,طراحی,رسامی ,رنگ امیزی به کاربرده می شود.

دیوان عدالت اداری
بیشتر