ورود
ثبت نام
نژاد سگها
بیشتر
 از نژاد سگ آفادورچه می دانیم از نژاد سگ آفادورچه می دانیم

نژاد سگ آفادورترکیبی ازیک سگ شکاری افغانیو یک لابرادور است که ازآلاسکا درحدود 2000 پا به عرصه نهادآفادورها سگی با اندازه متوسط ،موهای بلندو ظریفو موهای کوتاه و ابریشمی روی صورت هستندآفادورصبور ،مهربان،با وقارو شجاع هستندازآنجا که آنها نژادی ترکیبی...