ورود
ثبت نام
پوست
بیشتر
نحوه تشخیص انواع پوستنحوه تشخیص انواع پوست

پوست بدنمان مارا از ازجهان خارج جدا می سازد.آنچه در بیرون روی می دهداعصاب پوست به مغزما خبر می دهد.مارا از وزش باد و از گرما و سرمای هوا آگاه می کند.پوست همه ما یکسان نیست پوست به 5 نوع تقسیم می شود که برای مراقبت از آن بهتر است از نوع پوست خودمطل...