ورود
ثبت نام
پوست
بیشتر
ساختار پوستساختار پوست

پوست بزرگترین ارگان بدن است و مساحت آن حدود 20 فوت مربع است. پوست ما را از میکروب ها و عناصر محافظت می کند، به تنظیم دمای بدن کمک می کند و احساس لمس، گرما و سرما را اجازه می دهد.

ماسک صورت و مو
بیشتر
    دنیای مد
    بیشتر
    تاریخچه مُدوفشن درجهانتاریخچه مُدوفشن درجهان

    یونانی ها لباس هایی به سبک های مختلف از همسایگان شرقی خود می پوشیدند. زنان و مردان معمولاً لباس های بلند و پشمی ضخیم می پوشیدند.
    مصریان باستان معمولاً لباس نخی سبک می پوشیدند. زنان لباسهای بلند به تن داشتند. با تسلط رومی ها به مرور زمان ، روم...