ورود
ثبت نام
پوست
بیشتر
ساختار پوستساختار پوست

پوست بزرگترین ارگان بدن است و مساحت آن حدود 20 فوت مربع است. پوست ما را از میکروب ها و عناصر محافظت می کند، به تنظیم دمای بدن کمک می کند و احساس لمس، گرما و سرما را اجازه می دهد.

ماسک صورت و مو
بیشتر