ورود
ثبت نام
پوست
بیشتر
ماسک صورت و مو
بیشتر
    دنیای مد
    بیشتر
    تاریخچه مُدوفشن درجهانتاریخچه مُدوفشن درجهان

    یونانی ها لباس هایی به سبک های مختلف از همسایگان شرقی خود می پوشیدند. زنان و مردان معمولاً لباس های بلند و پشمی ضخیم می پوشیدند.
    مصریان باستان معمولاً لباس نخی سبک می پوشیدند. زنان لباسهای بلند به تن داشتند. با تسلط رومی ها به مرور زمان ، روم...