ورود
ثبت نام
گیاهان
بیشتر
تولید فتوسنتز از نور مادون قرمز بوسیله کلروفیلی غیر معمولتولید فتوسنتز از نور مادون قرمز بوسیله کلروفیلی غیر معمول

شکل غیر معمول کلروفیل یافت شده برای تولید فتوسنتز با استفاده از نور مادون قرمز هر یک از این نوع کلروفیل ها طول موج های مختلفی از نور مرئی را به طور موثرتری نسبت به دیگر کلروفیل ها جذب می کند 

میکروبیولوژی
بیشتر
طبقه بندی باکتریهاطبقه بندی باکتریها

باکتریها میکروارگانیسمهای تک سلولی هستند که در اشکال مختلف قرار دارند. انواع باکتری های مختلف مانند باکتری های مفید و همچنین باکتری های بیماریزا وجود دارد. باکتری های مفید در تخمیر غذا و نوشیدنی، ایجاد آنتی بیوتیک ها، کشتن آفات و حتی هضم مواد غذای...

چگونه تولید می شود؟
بیشتر
چگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد دادچگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد داد

چگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد داد؟سیب زمینی که در یک کیسه رشد می کند، راهی مناسب برای پرورش محصولات تازه است، همه شما نیاز به خاک، سیب زمینی، و یک فضای گرم با دسترسی به نور خورشید دارید. با استفاده از این مواد، شما می توانید خود راآماد...