ورود
ثبت نام
شیمی
بیشتر
کاتالیزور چیست ؟کاتالیزور چیست ؟

کاتالیزور، هر ماده ای که میزان واکنش را افزایش می دهد بدون اینکه مصرف شود در شیمی کاتالیزور نامیده می شود  آنزیم ها کاتالیست های طبیعی هستند که مسئولیت بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی ضروری را بعهده دارند.

گیاهان
بیشتر
تولیدمثل گیاهان گلدارتولیدمثل گیاهان گلدار

دانه ها با رشد خود در طبیعت گیاه جدید به وجود میآورند. دانه ها یک پوشش خارجی سخت دارند که این پوشش از دانه و جنین درون دانه محافظت میکند.

بدن انسان
بیشتر
سیستم ایمنی و عملکرد آنسیستم ایمنی و عملکرد آن

سیستم ایمنی فوق العاده پیچیده است و برای بقای ما حیاتی است. چندین سیستم مختلف و انواع سلول ها در هماهنگی کامل (اغلب زمان) در سراسر بدن برای مبارزه با پاتوژن ها و پاک کردن سلول های مرده کار می کنند

چگونه تولید می شود؟
بیشتر
چگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد دادچگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد داد

چگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد داد؟سیب زمینی که در یک کیسه رشد می کند، راهی مناسب برای پرورش محصولات تازه است، همه شما نیاز به خاک، سیب زمینی، و یک فضای گرم با دسترسی به نور خورشید دارید. با استفاده از این مواد، شما می توانید خود راآماد...