ورود
ثبت نام
زراعت و باغبانی
بیشتر
تاریخچه کشاورزی در جهانتاریخچه کشاورزی در جهان

تاریخ کشاورزی، داستان رشد انسان و پرورش فرآیندهای تولید مواد غذایی است که به وسیله برداشت منظم گیاهان واهلی کردن حیوانات می باشد. پیش از توسعه کشت گیاهان، انسان ها شکارچیان و گردآورنده بودند.

دامپروری-دامپزشکی
بیشتر
    تکنولوژی محصولات آردی
    بیشتر
    نقش آب درتهیه صنایع پخت و محصولات آردینقش آب درتهیه صنایع پخت و محصولات آردی

    آب به صورمختلف ظاهر می شود ونقش مهمی رادرتهیه محصولات صنایع پخت داردسه عامل که در رابطه با کیفیت آب بایددر نظرگرفته شوند ارزیابی می شوند. آنها عبارتند از: طعم ، محتوای مواد شیمیایی و مواد معدنی است شناسایی طعم یا بو غیرمعمول موجود در آب می تواند ط...