ورود
ثبت نام
زراعت و باغبانی
بیشتر
6 راه کارآمد برای دورنگه داشتن حیوانات ازباغ بدون حصار6 راه کارآمد برای دورنگه داشتن حیوانات ازباغ بدون حصار

حصارمعمولاً روشی برای پیشگیری ازورودحیوانات در باغ سبزی ، گل و درختچه شما است. نکته منفی این است که باغ شما را خصوصی می کند و منظره ها را محدود می کند.

دامپروری-دامپزشکی
بیشتر
    تکنولوژی محصولات آردی
    بیشتر
    نقش آب درتهیه صنایع پخت و محصولات آردینقش آب درتهیه صنایع پخت و محصولات آردی

    آب به صورمختلف ظاهر می شود ونقش مهمی رادرتهیه محصولات صنایع پخت داردسه عامل که در رابطه با کیفیت آب بایددر نظرگرفته شوند ارزیابی می شوند. آنها عبارتند از: طعم ، محتوای مواد شیمیایی و مواد معدنی است شناسایی طعم یا بو غیرمعمول موجود در آب می تواند ط...