ورود
ثبت نام
روانشناسی تربیتی
بیشتر
توسعه مغز در نوجوانانتوسعه مغز در نوجوانان

همانطور که بچه ها به مرحله نوجوانی می رسند ، مغز آنها رشد می کند و تغییر می کند. این تغییرات تفکر و رفتار آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. چگونه می توانید به سالم بودن و توسعه مغز نوجوان کمک کنید ؟

زنان باردار
بیشتر
هفته هشتم بارداریهفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری کودک شما دست و پا دارد و استخوان هایش رشد می کنند. در طول هفته هشتم بارداری، نوزاد شما شروع به حرکات کوچک می کند.و این بسیار هیجان انگیز است وقتی در مورد آن فکر می کنید.حالت تهوع در بسیاری از زنان شروع به کاهش می کند.