ورود
ثبت نام
روانشناسی تربیتی
بیشتر
انگیزه ذاتی چیستانگیزه ذاتی چیست

انگیزه ذاتی عملی برای انجام کاری بدون هیچ گونه پاداش بیرونی آشکاراست.شما این کار را انجام می دهید زیرا لذت بخش و جالب است ، نه به دلیل انگیزه بیرونی یا فشار برای انجام آن ، مانند پاداش یا مجازات

زنان باردار
بیشتر
علائم هفته سی و پنجم باردرای چیستعلائم هفته سی و پنجم باردرای چیست

حالا شما به هفته سی و پنجم بارداری رسیده اید، درهفته سی و پنجم بارداری، شما در ماه هشتم بارداری هستید. این بدان معنی است که 1 ماه تا تولد باقی مانده و به زودی کودک شما شکم تان را در آغوش خواهد گرفت .