ورود
ثبت نام
زنان باردار
بیشتر
هفته یازدهم بارداریهفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری کودک شما کوچکتر از انگشت کوچک شما است در حدود 4cm طول و وزن حدود 7 گرم است. او در کف دست جا می گیرد ، اما دارای انگشتان است، زبان او با جوانه های طعم و ویژگی های صورت است.