ورود
ثبت نام
روانشناسی تربیتی
بیشتر
پرخاشگریپرخاشگری

پرخاشگری؛ ضربه زدن، لگد زدن یا گاز گرفتن؛ سر و صدای زیاد, شکستن اموال ؛ سرقت آگاهانه؛ حملات کلامی؛ تلاش برای کنترل دیگران از طریق تهدید یا خشونت.

تغذیه
بیشتر
لاکتوز چیست وچه خواصی داردلاکتوز چیست وچه خواصی دارد

لاکتوز نام قند شیر طبیعی است. لاکتوز در شیر پستانداران یافت می شود: از شیر مادر تا شیر گاو و هر نوع شیر موجود درپستانداران از آنجا که لاکتوز در شیر یافت می شود ، به طور طبیعی در انواع لبنیات مشتق از شیر نیز وجود دارد ، هرچند که مقدار آن باروش تولی...

زنان باردار
بیشتر
هفته اول بارداریهفته اول بارداری

هفته های بارداری شما از روز اول آخرین دوره پریود شما مشخص می شود. این بدان معنی است که در دو هفته اول شما واقعاً باردار نیستید بدن شما طبق معمول آماده تخمک گذاری می شود. تخمک گذاری می کنید (تخم رارهامی شود) حدود دو هفته قبل از روز اول دوره بعدی خو...