ورود
ثبت نام
زراعت و باغبانی
بیشتر
تاریخچه کشاورزی در جهانتاریخچه کشاورزی در جهان

تاریخ کشاورزی، داستان رشد انسان و پرورش فرآیندهای تولید مواد غذایی است که به وسیله برداشت منظم گیاهان واهلی کردن حیوانات می باشد. پیش از توسعه کشت گیاهان، انسان ها شکارچیان و گردآورنده بودند.

دامپروری-دامپزشکی
بیشتر
    تکنولوژی محصولات آردی
    بیشتر
    تاریخچه آسیاب ازگذشته تاکنونتاریخچه آسیاب ازگذشته تاکنون

    تاریخچه آسیاب گندم رادرشواهدباستان شناسی می توان یافت که نشان می دهدآردحدود 30،000 سال پیش درزمان پارینه سنگی فوقانی دراروپا ساخته شده است. قدیمی ترین تکنیک برای تولیدآرددرترکیب هاون و دسته هاون و گندم بود.رومی ها آرد را با آسیاب کردن دانه ها روی ...