ورود
ثبت نام
پوست
بیشتر
چگونه از پوست صورت در دوران یائسگی مراقبت کنیمچگونه از پوست صورت در دوران یائسگی مراقبت کنیم

مراقبت از پوست باشروع یائسگی می تواندچالش برانگیز باشد. تغییرات ایجاد شده در پوست در دوران یائسگی روند پیری در پوست را تشدید می کند خبر خوب ودلگرم کننده این است ما می توانیم با مراقبت صحیح از پوست این روند را کند کنیم .

ماسک صورت و مو
بیشتر
    دنیای مد
    بیشتر
    تاریخچه مُدوفشن درجهانتاریخچه مُدوفشن درجهان

    یونانی ها لباس هایی به سبک های مختلف از همسایگان شرقی خود می پوشیدند. زنان و مردان معمولاً لباس های بلند و پشمی ضخیم می پوشیدند.
    مصریان باستان معمولاً لباس نخی سبک می پوشیدند. زنان لباسهای بلند به تن داشتند. با تسلط رومی ها به مرور زمان ، روم...