ورود
ثبت نام
اقتصاد
بیشتر
تاریخچه پولتاریخچه پول

پول ، یکی از ابتدایی ترین و مهمترین وضروری ترین اختراعات تمدن ، برای توسعه تجارت است. بدون آن ، تنها رابطه متقابل وجود دارد ، رابطه ای بین دو نفر وجود دارد که هرکدام چیزی را دارند که دیگری می خواهد.

 

بورس
بیشتر
مزایای سرمایه گذاری دربازار بورسمزایای سرمایه گذاری دربازار بورس

مزایای بازار سرمایه را در این مقاله به زبان بسیار ساده و عامیانه توضیح داده ام و امیدوارم بتوانم تا اندازه ای نیاز اطلاعاتی عامه مردم که تازه قدم به این بازار نهاده اند یا قصد سرمایه گذاری دراین بازار را دارند برآورده نمایم .

طلاوارز
بیشتر