ورود
ثبت نام
تفاوت های علوم
بیشتر
فرق بین فلزات,غیرفلزات ومتالوئیدها چیستفرق بین فلزات,غیرفلزات ومتالوئیدها چیست

فلزات ,غیرفلزات,متالوئیدهادرجدول تناوبی عناصر هستند. این فلزات با توجه به شباهت در خواص آنها ، می توانند در دسته های مختلفی قرار بگیرند. با این حال ،عمده ترین روش برای طبقه بندی این عناصر با توجه به میزان خواص فلزی که نمایش می دهند است. عناصر طبق ...

تفاوت های میکروبیولوژی
بیشتر
تفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیستتفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیست

موادضد میکروبی مانع از پیشرفت میکروب های ارگانیسم بالقوه مضر از جمله باکتریها ، تک یاخته ها ، مخمرها ، قارچ ها ، ویروس ها ، برخی جلبک ها و حتی برخی کرم هامی شود.در صورتی مواد ضد باکتری به مبارزه با باکتریهابرمی آیند

برای کسانی که در محیط ه...

تفاوت های بیوشیمی
بیشتر
تفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیستتفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیست

گلبول های قرمز بخش مهمی از خون را شمارش می کند ، و نشان می دهد که بافت های بدن تا چه اندازه از طریق این سلول ها اکسیژن را دریافت می کنند. تعداد RBC هرگز نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد ، اما برخی شرایط پزشکی ، درمانها و عادتهای غذایی می توانند روی...