ورود
ثبت نام
جانوران
بیشتر
آشنایی بازندگی جوجه تیغیآشنایی بازندگی جوجه تیغی

جوجه تیغی پستانداری دوست داشتنی ازخانواده خارپشت هامی باشدکه دارای زندگی و آناتومی شگفت انگیزی است.پوشش خاردارجوجه تیغی این پستاندار رامتمایزنموده است.

میکروبیولوژی
بیشتر
تولید برق توسط باکتریهاتولید برق توسط باکتریها

باکتری ها یی که برق تولید می کنند طبق یک مطالعه جدید که روز چهارشنبه (12 سپتامبر) در مجله Nature منتشر شد، بعضی از انواع باکتریهایی که معمولا مصرف شده یا در حال حاضر در ماهیچه های ما یافت می شوند، می توانند برق ایجاد کنند.

چگونه تولید می شود؟
بیشتر
چگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد دادچگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد داد

چگونه می توان سیب زمینی را در یک کیسه رشد داد؟سیب زمینی که در یک کیسه رشد می کند، راهی مناسب برای پرورش محصولات تازه است، همه شما نیاز به خاک، سیب زمینی، و یک فضای گرم با دسترسی به نور خورشید دارید. با استفاده از این مواد، شما می توانید خود راآماد...